ela-bg.eu

Дни на приобщаването 2017 - Учителят, който обича всички

В конкурса „Учителят, който обича всички“ търсим любимите и приобщаващи учители. В него могат да участват ученици от цялата страна от I до XII клас. За да се включат в кампанията,  учениците трябва да изберат един учител и тайно от него да планират и осъществят изненада, която да го/я зарадва и вдъхнови. Изпълнението на изненадата трябва да се заснеме във видео и да се качи на адрес http://woobox.com/8bf5a9 от 5 април до 12 май 2017 г. 
               
Класът, заснел най-вълнуващата история и учителят, който я е вдъхновил, ще получат награда - издигане във въздуха с топловъздушен балон. Екипната работа, интересната идея и разказът за подкрепящия учител, ще са водещи критерии при избора на журито. Ще има и награда на публиката, която ще бъде спечелена от участниците, събрали най-много харесвания във Фейсбук.

Всички видеа трябва да отговарят на регламента на конкурса, а всички участници във видеата да имат подписани от родителите декларации за съгласие.
 
Инициативата "Учителят, който обича всички" е част от Дни на приобщаването 2017, които се провеждат за втори път. Целта на кампанията е да се обърне внимание на практики, които изграждат училищна среда, основана на уважение и приемане на другия. Във фокуса на вниманието тази година е приобщаващият учител, който помага на децата да развиват способностите си, да превъзмогват трудностите и ги подкрепя в тяхното израстване.

Вижте промо клипа на кaмпанията и изненадата, която 7а клас от 104 ОУ направиха на своя учител - г-н Петров: https://www.facebook.com/CentreForInclusiveEdu/videos/1394609857268623/

Вижте повече информация за националната кампания Дни на приобщаването 2017 , както и останалите конкурси от кампанията:

[/userfiles/files/conkurs1_250x167.jpg]   [/userfiles/files/conkurs2_250x167.jpg]

Медийни партньори:
„Преди обед“ по bTV, JCDecaux БългарияДетски дневник, НПО Портал,  Az-deteto.bg, Първите 7Novite Roditeli, Bebok.euЗаедно в час, Международна награда на Херцога на ЕдинбургMamaninja.bgНационална мрежа за децата, Дружество за ООН в БългарияAzcheta.comАсоциация РодителиФРМС, Фондация „Детски книги“,  сп. „Образование“ и Music Play.
 

Още свързани

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ