ela-bg.eu

Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.

Безопасно в интернет. Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата.
Резултати от изследване между връстници на тема онлайн рисковете за децата, проведено в рамките на проект "Системен отговор на онлайн сексуалните злоупотреби и експлоатация на деца в България."
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ