ela-bg.eu

Всеки е важен и всеки има значение или предколедните вълнения на едни петокласници за бежанците

19 декември 2013 г.
Ученици от 22 СОУ и 18 СОУ организираха дарителска кампания за бежанците

С много ентусиазъм петокласниците от 22 СОУ и ученици от 18 СОУ в гр. София решиха да съберат и дарят играчки и топли дрехи за децата от Сирия. Учениците от 5а клас и Даниел Христов, преподавател по география, както и ученици от 18 СОУ и Виктория Янчова, преподавател по английски език, организираха дарителската акция сред своите съученици. Топлите дрехи и обувки, които децата събраха за бежанците препълниха офиса на Център за приобщаващо образование. Екипът ни прие и се ангажира да занесе на бежанците събраните дарения. Искрено се трогнахме от желанието на децата да помогнат. Едно от децата се извини, че е успяло да намери „само” три зимни якета. Затрупаха ни и с много въпроси, на които се опитахме да отговорим. Искаха да знаят как живеят бежанците, къде са и защо не могат да ги видят. Защо са напуснали домовете си и дали там сега се водят битки. Искаме да покажем и да кажем, колко прекрасни са нашите деца. Ред е и на повече възрастни да прояват любопитство и доброта към новите ни съграждани. Да загубиш дома си и представата за това какво те чака в бъдеще е много трудно. От нас зависи дали ще протегнем ръка или ще обърнем гръб. Ние от Център за приобщаващо образование се надяваме повече хора да изберат да помогнат, по примера на децата!  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ