ela-bg.eu

Светли празници и успешна нова 2019 година!

20 декември 2018 г.
Светли празници и успешна нова 2019 година!
Скъпи колеги и приятели,  

Център за приобщаващо образование Ви пожелава спорна, усмихната и здрава 2019 година.  

Бъдете благословени, смели и и приобщаващи!  

Весели празници,
Център за приобщаващо образование
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ