ela-bg.eu

Що е то училище за всички и коя е веселата страна на ученето?

2 юни 2014 г.
В тази класна стая има книжки, помагала и всевъзможни шарени пособия. Когато ги прелистиш няколко пъти, забравяш за годините си и развихряш въображението си с моливи и флумастери в ръка.. И дори много черни буквички да са напъплили по белите страници, искаш да прочетеш всичко на един дъх! Но как да не ти се иска да прочетеш нещо, което се казва „Веселата страна на ученето ?" По този „учебник" се преподава само на едно място - в училището за всички „Център за приобщаващо образование"(ЦПО).

ЦПО e създаден през 2007 г. с цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Организацията работи в няколко основни направления: приобщаващо образование, детска закрила и образование за развитие. По-голяма част от проектите на ЦПО са насочени към деца със специфични нарушения на способността за учене.

У нас между 12% и 20% от всички ученици страдат от някое от следните разстройства: хиперактивност с дефицит на вниманието, дислексия, диспарксия, аутизъм и др. През 2013г. екипът на ЦПО е работил с 5500 деца, 4000 родители и 650 директори, учители и специалисти, за да превърне училището в "едно по- приятно място". „От 2014 г. започваме работа с четири училища в София-град и София –област. В продължение на 2 години нашите специалисти ще подкрепят учители, родители и ученици в процеса на изграждане на приобщаваща среда в училище", разказва Латинка Дучева, мениджър "Комуникации".

ЦПО съставя и пособия, които биха могли да бъдат в помощ на учителите или учениците. В тях са дадени ясни насоки как проблемите могат да бъдат диагностицирани навреме, какви мерки трябва да бъдат взети, какви методи на учене и преподаване да се използват. Разработени са и примерни упражнения и задачи, които да бъдат възложени на децата. Съставяне на мисловни карти, мултисензорно учене и визуализация са само някои от подходите, които могат да бъдат използвани при деца със с специални образователни потребности.

Примерна задача: Учителката чете кратка история на класа. Децата трябва да нарисуват картина на това, което са чули.Тази дейност помага за разбирането на съдържанието, защото детето визуализира чутото. Децата с дислексия често имат много добре развито въображение и обожават да рисуват. Би било добре да им се напомни, че целта на този урок е да слушат внимателно и да рисуват само това, което чуват. Повече помагала с упражнения можете да намерите тук.

Организацията, която не обича да се побира в рамките на всеобщите разбирания, е издала и книжката „Жирафът, който не се побираше в книжката". Това е една история за Жирафчето Живко, което успява да си намери приятели, въпреки че се различава от останалите животни. Публикуването на книгата е част от кампания, която има за цел да осигури средства за осиновени или настанени в приемни семейства деца, които имат нужда от терапевтичната помощ на логопед и психолог. Ако искате да разберете през какви трудности преминава Живко и искате да видите света от високо, можете да се сдобиете с книжката ето тук. 

„Децата познават проблемите си. Ние просто трябва да намерим начин да ги накараме да споделят. Сещам се за обучението „Насилието в училище". Децата трябваше да направят карта на местата, откъдето се страхуват да минат. Оказа се, че има един много тъмен район в близост до училището. Много от децата в продължение на години са заобикаляли мястото поради тази причина. Когато обозначиха мястото като проблемно, ние съдействахме да го осветят. Учениците спряха да се страхуват и разбраха, че могат да бъдат чути. Повярваха, че промяната зависи от тях.", споделя отговорникът по „Детска закрила и участие" Стефан Йорданов.

„Децатанай-добре знаят как да попитат връстниците си за лични неща, какви думи да подберат. Това е начинът да получим искрен отговор за техните страхове и желания.", обяснява още Стефан.Този метод е използван при проучване сред деца между 12г. и 17 г. на тема „Онлайн рискове за децата". За да предразположат децата, ентусиастите от ЦПО провеждат няколко „Обучения за изследователи" сред природата. Лектор при едно от последните обучения е и Явор Колев, началник на отдел „Компютърни престъпления"към ГДБОП. Допълнително се провеждат и занятия, по време на които децата се учат как се прави интервю или анкета, как да задават неутрални въпроси , както и всякакви други насоки, които да им помогнат в последващото проучване. „Не трябваше да слагаме лични въпроси, защото имаше колебливи отговори. Например дали са ставали жертва на кибер тормоз. Може и да са ставали, но всеки ще се поколебае да сподели", разказва малката Маги за впечатленията си от експеримента. Работата на децата дава ценни резултати. Изследването показва, че около 45% от момичетата се чувстват застрашени в интернет, защото не знаят кой стои отсреща.Тревожно е, че много малко от децата биха се обърналикъм учител за помощ – около 2, 5%. Повечето от тях не знаят и за съществуването нагорещата линия за безопасен интернет (тел. 123 124).

ЦПО работи за преодоляване на границите и различията между децата, така че съвсем естествено една от целите им е и „Глобално образование". Екипът на ЦПО е помогнал на четири училища от България да се включат в обмен на знания и дейности с училища от Гана. „Целите за развитие на хилядолетието са сред темите, които учители и ученици са обсъждали в интернет пространството.", разказва ръководителят на проекта Надежда Христова. Видео-представяне, учебни презентации и доклади са разменяни между два различни народа на хиляди километри. Всичко това, за да разберат образованието по един различен начин - „С ръце и сърце около света".

Снимки: Център за приобщаващо образование
 
Автор: Виктория Юлиянова

Източник: НПО Портал, 02 юни 2014
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ