ela-bg.eu

Възможности за всички

Период: 2009 – 2010 г.
Възможности за всички
Период: 2009 – 2010 г.
Финансираща организация: Фонд Глобални Възможности на Foreign and Commonwealth Office на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Проект „Възможности за всички” e разработен от Център за приобщаващо образование с цел успешното приобщаване на деца с обучителни затруднения в общообразователна среда. За реализирането на проекта Центърът работи в продължение на 10 месеца в тясно сътрудничество със специалистите от логопедичен център „Логос АБВ”, чийто екип от логопеди и психолози направи диагностика на 9 деца и младежи с обучителни трудности и проведе индивидуални и групови терапевтични курсове с част от тях. Освен директната работа с децата, терапевтите обучиха и консултираха родителите, учителите и специалистите, които са в ежедневен досег с децата и от чиято подкрепа зависи успешното им обучение и приобщаване. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ