ela-bg.eu

Учители за онлайн курса "Запознаване с приобщаващото образование"

Безплатният онлайн курс "Запознаване с приобщаващото образование"  на Център за приобщаващо образование ще ви преведе през основни принципи на приобщаващото образование и ще ви даде нови знания и насоки за неговото осъществяване на практика.

Той се състои от 4 модула “Концепции и перспективи“, „Приобщаващият екип“, “Приобщаващи системи“ и „Моделът на Център за приобщаващо образование“. Научете какво мислят учителите са него.

Запишете се

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ