ela-bg.eu

Титан Златна Панега Цимент получава награда за компания, даваща крила на българското образование

20 юни 2018 г.
Титан Златна Панега Цимент получава награда за компания, даваща крила на българското образование Латинка Дучева, Мениджър комуникации и Адамантиос Францис, Изпълнителен директор на Титан Златна Панега Цимент
Център за приобщаващо образование връчи награда за „Бизнес, даващ крила на българското образование“ на „Титан-Златна Панега Цимент“, които са сред 11-те отличени компании, в конкурса за компании , с принос към училищното образование.

Конкурсът бе проведен в рамките на национална кампания „Дни на приобщаването: Дайте им крила 2018“. Номинациите бяха направени от училища, неправителствени организации или от самите бизнес организации със собствена CSR политика.

„Титан-Златна Панега Цимент“ са номинирани от неправителствената организация „Заедно в час“, във връзка с подкрепата си относно достъпа до качествено образование за учениците в регион Ловеч и района на Златна Панега като изключително активно включва екипа си в подкрепа на децата и учителите на местно ниво.

Благодарение на тяхното партньорство и ангажираност, “Заедно в час” успява да привлече и подбере внимателно мотивирани професионалисти и млади хора, които в рамките на двугодишната програма за лидерско развитие преподават в училища и остават активни застъпници на образованието и неговата положителна промяна. Участниците в програмата развиват своя капацитет като подготвят учениците си с необходимите знания и умения като работят усърдно за развитието на техния потенциал.

 „Титан- Златна Панега Цимент“ подкрепя участниците и чрез експертиза, менторство и включване в различни инициативи, организирани от учители на местно ниво. Благодарение на дългогодишната подкрепа на компанията бяха създадени и развити различни инициативи, една от които е “Училищни чудеса” - програма, която цели да създаде лидери сред ученици от малки населени места, като развива у тях умения да анализират и намират решения на проблеми в своите общности и ги насърчава да бъдат началото на промяната, която искат да видят.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ