ela-bg.eu

Ден на отворени врати за консултация с логопед в Слънчевата къща на Център за приобщаващо образование

1 юли 2014 г.
Ден на отворени врати  за консултация с логопед в Слънчевата къща на Център за приобщаващо образование
На 3 юли 2014 г., четвъртък, Център за приобщаващо образование отваря врати за свободна среща и консултация с нашия логопед и специален педагог Светла Бенина. 

Слънчевата къща е консултативен и учебен център за работа с деца на Център за приобщаващо образование. Място, изпълнено със собствено време и пространство, където детският свят и неговата изява имат висока стойност и достойна публика в лицето на психолога и логопеда на центъра.

Местата за свободна консултация ще бъдат запълвани по реда на постъпилите обаждания.

Телефони за записване на консултация:

02 870 20 63

0898 500 848

Заповядайте!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ