ela-bg.eu

Стая на срама: 29 март, Science night: Taboo в Музейко

21 март 2018 г.
Стая на срама: 29 март, Science night: Taboo в Музейко
В рамките на Science night: Taboo в Музейко Център за приобщаващо образование огранизира "Стаята на срама", на която всеки участник ще може да "изповяда" свой ученически срамен спомен.

Съвременната училищна форма (не само в България, но и в света, въпреки някои големи разлики в различните страни) все още се опитва да формира и изгражда хората според разбиранията, които е имала отпреди около 200 години, когато е възникнала. Според тези разбирания всеки човек, който ходи на училище, трябва да усвои определен стандартизиран набор от знания, за да може да твърди, че е образован и способен да се реализира в някоя от необходимите професии на времето, в което живее. По този начин, в по-малка или в по-голяма степен, всяка една образователна система започва да забравя и пренебрегва факта, че преди всичко останало децата и учителите в едно училище са естествени човешки същества и, като такива, те са изпълнени с чувства, имат спомени и опит, които формират страхове и стремежи, колебания, нагласи и мечти, които се простират толкова далече в бъдещето, колкото се осмеляваме да ги видим.

Голяма част от преживяванията ни в училище (а и това какви сме в настоящето) са свързани с трудностите, които срещаме там, с различията които ни отличават едни от други, със срама ни от това, че не можем, не знаем и не сме. Тази част от нас остава по-често неизговорена дори с най-близките ни, несподелена и се превръща в наше табу, а училището в място, в което много хора споделят подобни преживявания, но по свой малко таен и срамежлив начин.

Стаята на срама е едно тайно, но и обществено място, в което бихме могли да разположим част от преживяванията си от едно отминало време (или още изчервено настояще), закарфичени на стената до нечии други, в опит да ги видим в малко по-различна светлина, в която думите и споделянето могат и да помагат.

За нас в Център за приобщаващо образование процесът на учене е немислим без това да се опитваме да разбираме повече чувствата си и тези на другите. Вярваме също и в това, че образованието прилича повече на градинарство и че едно цвете има нужда най-вече от среда, която да подкрепя растежа му. Ето защо се опитваме в ежедневната си работа в българското училище да участваме в създаването на тази среда, като поставяме човешките преживявания на фокус като важна част от процеса на учене на малки и големи.

Правим това чрез различни свои дейности и инициативи, чрез които се опитваме да осмисляме и подобряваме училищната среда според ценностите и принципите на приобщаващото образование, така че тя да е все по-гостоприемно и смислено място за учене и развитие на малки и големи. Повече информация за дейността на Центъра и неговите каузи може да получите на официалните ни сайтове www.cie.bg и www.priobshti.se.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ