ela-bg.eu

Среща на екипите на 5-те партньорски училища по програма "Едно училище за всички"

20 април 2015 г.
На 18 и 19 април в SPA хотел "Царско село" в София се проведе първата по рода си среща между екипите на 5-те партньорски училища по Програма "Едно училище за всички".

На събитието присъстваха директори, учители и специалисти от 104-то ОУ "Захари Стоянов" (гр. София), 202-ро ОУ "Христо Ботев" (с. Пасарел), ОУ "Васил Левски" (гр. Правец), ОУ " Св. св. Кирил и Методий" (гр. Ботевград), ОУ "Христо Смирненски"(с. Вакарел).

Екипът на Център за приобщаващо образование, който беше огранизатор и домакин на събитието, предостави възможност на участниците да се опознаят, да споделят своя различен опит с колегите си от другите училища и да преосмислят начините за бъдещо сътрудничество и обмен на идеи в рамките на програмата.

Под формата на дискусии, работа в смесени групи, работа в групи по училища, игри и други интерактивни подходи, отделните участници представиха своята гледна точка за това, което е сработило до момента, за трудностите по пътя и набелязаха очакванията си за онова, което предстои да се случи през новата учебна година.

Положителната и непринудена атмосфера на срещата удовлетвори участиците и се превърна в още един мотивиращ фактор за работата им с екипа на ЦПО в следването на общата цел: подкрепа за всички в училище

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ