ela-bg.eu

Среща на екипите на 5-те партньорски училища по програма "Едно училище за всички"

20 април 2015 г.
На 18 и 19 април в SPA хотел "Царско село" в София се проведе първата по рода си среща между екипите на 5-те партньорски училища по Програма "Едно училище за всички".

На събитието присъстваха директори, учители и специалисти от 104-то ОУ "Захари Стоянов" (гр. София), 202-ро ОУ "Христо Ботев" (с. Пасарел), ОУ "Васил Левски" (гр. Правец), ОУ " Св. св. Кирил и Методий" (гр. Ботевград), ОУ "Христо Смирненски"(с. Вакарел).

Екипът на Център за приобщаващо образование, който беше огранизатор и домакин на събитието, предостави възможност на участниците да се опознаят, да споделят своя различен опит с колегите си от другите училища и да преосмислят начините за бъдещо сътрудничество и обмен на идеи в рамките на програмата.

Под формата на дискусии, работа в смесени групи, работа в групи по училища, игри и други интерактивни подходи, отделните участници представиха своята гледна точка за това, което е сработило до момента, за трудностите по пътя и набелязаха очакванията си за онова, което предстои да се случи през новата учебна година.

Положителната и непринудена атмосфера на срещата удовлетвори участиците и се превърна в още един мотивиращ фактор за работата им с екипа на ЦПО в следването на общата цел: подкрепа за всички в училище

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ