ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование стана член на Националния съвет за закрила на детето

16 януари 2018 г.
Център за приобщаващо образование стана член на Националния съвет за закрила на детето
На 16.01.2018 г. в МС се проведе заседание на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД. В заседанието се изпратиха НПО членовете с изтекъл мандат към НСЗД и привестваха новите 12 граждански организации, сред които и Център за приобщаващо образование. Мандатът е със срок 2 години.

НСЗД гласува по предложение на Председателя на ДАЗД за решение за сфориране на междуведомствена работна група за Националната стратегия за детето. Поради наличие на две предложения – от страна на ДАЗД и на МТСП, решението на ДАЗД не бе прието. Очакваме да се уточни процеса по изработване на Стратегията, както и дали ще бъде Стратегия за детето или Стратегия за детото и семейството.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ