ela-bg.eu

Проведе се среща и обучение на лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“

19 март 2019 г.
Класна стая в беседка, индивидуални родителски срещи, кътове за четене и отдих в училище, седмици на бащата, изнесени часове на открито и още много полезни идеи и практики обмениха лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“, финансирана от Фондация „Америка за България“, на среща на 15 и 16 март в София.

Екипите представиха своите мини проекти за вдъхновение на колегите си и споделиха резултатите от работата си по програмата. По време на срещата се проведе обучение по две важни теми – „Как да мотивираме себе си и колегите си?“ и „Как да представяме работата си пред различни аудитории?“

Преди да излети един самолет, стюардите винаги предупреждават – „В случай на авария, първо поставете своята кислородна маска и след това помогнете останалите пътници“. Тази насока е приложима във всяка работна среда и то не само в критични ситуации. За да си добър лидер, учител и колега, е важно да полагаш усилия да съхраниш себе си. Теодора Каменова от Международната коучинг федерация представи на учителите различни техники за анализ на собствените ресурси и личната мотивация, както и ролеви игри за извеждане на споделените ценности, които обединяват екипите в училище. Имаше специална практическа сесия за значимостта на активното слушане и усилията да разберем, преди да искаме да бъдем разбрани.

Учители и директори общуват ежедневно с различни аудитории – колеги, ученици, родители, институции, медии... Важно умение е да оформят посланията си по разбираем начин, като подбират само информацията, която реално има стойност за съответната аудиория. Михаил Стефанов, основател на платформата Мини Машини, проведе обучение по темата, в което акцент бе промяна  в презумцията, че има знак за равенство между това, което е важно за нас и това, което е важно за другите.

Присъстващите разговаряха открито за предизвикателствата, които срещат и възможните решения. Споделиха примери за това как гъвкавостта спрямо собствените им очаквания, им помага да намират нестандартни решения. Пример бе даден за ситуация, в която учителка опитала да приобщи родителите към учебния процес, като ги покани да представят професиите си в клас. Родителите не откликнали на идеята с желание, но предложили да се включат в ремонтите на училището. Така се е повишило усещането за общност в училище от една страна, а от друга - е решен проблем с материалната база.

В обучението участваха 57 директори и учители от дванадесет училища от Долни Пасарел, Бохот, Тетевен, Брестница, Паликени, Панагюрище, Пазарджик, София, Димитровград, Ветрен и Добрич, които работят по Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда на Център за приобщаващо образование.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ