ela-bg.eu

Повече от 120 преподаватели, специалисти и директори от цялата страна се събраха да обменят успешни образователни практики

13 май 2019 г.
Център за приобщаващо образование организира национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2019 в Пловдив в рамките на кампания „Дни на приобщаването“

Събитието събра над 120 учители, специалисти и директори от цялата страна, пред които техни колеги представиха 41 образователни практики етапите - детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап.
Успешните практики бяха представени в три тематични области: Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците; Практики за диференцирано преподаване;  Успешна работа в екип.

Действително, всяка една практика е постигнала много добри резултати и заслужава да бъде разпространена и в други училища.
Събитието започна с поздравителен адрес от Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерство на науката и образованието.

Първата част на конференцията включваше презентация от Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование на тема „Благополучието на учениците – важно ли е и защо?“. След нея Юлия Генова, учител по математика в ЧСУ „ЕСПА“ говори по темата „Диференцираното преподаване като начин да изграждаме лидерски качества, да развиваме умения и нагласи и да отключим потенциала на всяко дете.“
Представените практики ще бъдат качени на Приобщи.се.

Конференцията е част от национална кампания „Дни на приобщаването 2019 – Айде да сме по-добри“ на Център за приобщаващо образование. Тази година в центъра на вниманието са децата и отношенията между тях, като целта на четвъртото издание на кампанията е да предизвика българските ученици да открият и споделят добрите неща, на които стават свидетели в училище и да бъдат по-добри един към друг. Кампанията се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Началото на конференцията бе предшествано от провелата се на 10 май 2019 г. кръгла маса, на тема „Повече от 2 години приобщаващо образование в университета – предизвикателства и постижения“. Дискусията събра декани и преподаватели от педагогически специалности и факултети от всички университети в страната, представители на МОН, на Професионалната общност за приобщаващо образование, учители и директори на училища, представители на неправителствени организации. Проследен бе изминатият от университетите път към подготовката на бъдещите педагогически специалисти в общообразователна класна стая в контекста на това, че приобщаващото образование вече повече от 2 години е част от правото на образование за всяко дете.

Представителите на университетите имаха възможност да споделят за предизвикателствата и постиженията, които имат в тази област и заедно успяха да изведат добрите практики и възможни решения пред затрудненията.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ