ela-bg.eu

Повече от 120 преподаватели, специалисти и директори от цялата страна се събраха да обменят успешни образователни практики

13 май 2019 г.
Център за приобщаващо образование организира национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2019 в Пловдив в рамките на кампания „Дни на приобщаването“

Събитието събра над 120 учители, специалисти и директори от цялата страна, пред които техни колеги представиха 41 образователни практики етапите - детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап.
Успешните практики бяха представени в три тематични области: Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците; Практики за диференцирано преподаване;  Успешна работа в екип.

Действително, всяка една практика е постигнала много добри резултати и заслужава да бъде разпространена и в други училища.
Събитието започна с поздравителен адрес от Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерство на науката и образованието.

Първата част на конференцията включваше презентация от Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование на тема „Благополучието на учениците – важно ли е и защо?“. След нея Юлия Генова, учител по математика в ЧСУ „ЕСПА“ говори по темата „Диференцираното преподаване като начин да изграждаме лидерски качества, да развиваме умения и нагласи и да отключим потенциала на всяко дете.“
Представените практики ще бъдат качени на Приобщи.се.

Конференцията е част от национална кампания „Дни на приобщаването 2019 – Айде да сме по-добри“ на Център за приобщаващо образование. Тази година в центъра на вниманието са децата и отношенията между тях, като целта на четвъртото издание на кампанията е да предизвика българските ученици да открият и споделят добрите неща, на които стават свидетели в училище и да бъдат по-добри един към друг. Кампанията се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Началото на конференцията бе предшествано от провелата се на 10 май 2019 г. кръгла маса, на тема „Повече от 2 години приобщаващо образование в университета – предизвикателства и постижения“. Дискусията събра декани и преподаватели от педагогически специалности и факултети от всички университети в страната, представители на МОН, на Професионалната общност за приобщаващо образование, учители и директори на училища, представители на неправителствени организации. Проследен бе изминатият от университетите път към подготовката на бъдещите педагогически специалисти в общообразователна класна стая в контекста на това, че приобщаващото образование вече повече от 2 години е част от правото на образование за всяко дете.

Представителите на университетите имаха възможност да споделят за предизвикателствата и постиженията, които имат в тази област и заедно успяха да изведат добрите практики и възможни решения пред затрудненията.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ