ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование получи награда „Проект на годината 2016“

21 април 2017 г.
Фондация Лале връчи на 12 април 2017 г. в литературен-клуб „Перото“ своите годишни награди „Проект на годината“ за дванайсети пореден път. Бяха раздадени три равностойни приза.
.
Център за приобщаващо образование беше отличен за програма „Едно училище за всички“ – Фаза 1, реализиран с пет училища партньори и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Фондация Карин дом получи награда за своя проект „Подкрепи семейство“, който цели качествени услуги по ранна интервенция за семейства с деца със специални потребности и изоставяне в развитието от цялата страна и повишаване на родителския им капацитет за по-добри възможности за социализация на детето в бъдеще.

Проект „Трудова практика-обучения  в трудови и социални умения за младежи с интелектуално затруднения“ на Фондация „Светът на Мария“ беше третият, който получи най-много гласове от журито.  Той има за цел да подкрепи хора с интелектуално затруднения в активна възраст да развият разнообразни трудови и социални умения и да преодолеят притесненията си от участие в различни социални ситуации.

Тази година Фондация Лале обяви и една специална награда. Тя бе връчена на Роналд ван дер Гисен, директор на Орание Фондс, за многогодишно партньорство и приятелство. Членовете на УС на фондацията го поздравиха и увериха, че мисията на организацията е в добри ръце.

Повече информация и снимки
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ