ela-bg.eu

Priobshti.se - първият специализиран сайт за образователна подкрепа навърши една година

23 ноември 2015 г.
Priobshti.se - първият специализиран сайт за образователна подкрепа навърши една година
Над 150 000 учители, специалисти и родители са потърсили ресурси, свързани с приобщаващото образование от старта на проекта до сега.

Priobshti.se е единственият по рода си онлайн ресурсен център за образователна подкрепа. Сайтът oбединява опита на експерти от Центъра за приобщаващо образование и специалисти от България, Америка и Европа в над 300 публикации.

Ресурсите в priobshti.se покриват широк спектър от актуални теми - от мерки за повишаване на личната самооценка, през училищната политика за детска закрила за намаляване на тормоза в училище, осигуряване на подходящи помощни средства и подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая до активното включване на самото дете в процесите на планиране и оценка на подкрепата, от която има нужда.

Информацията се актуализира редовно и е подредена в категории за лесен и бърз достъп. Всички материали са създадени от български и международни експерти в областта на приобщаващото образование, а част от материалите споделят конкретен опит и наблюдения на български учители и специалисти и представят техния опит за създаване на приобщаваща училищна среда.

Три от статиите, предизвикали най-голям интерес на priobshti.se през изминалата година са „Дислексия или диспраксия?!“, „Затруднения в четенето и писането – защо се получават и как да помогнем“, както и „5 бързи и лесни начина да диференцирате преподаването си“.

Priobshti.se е част от програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от пет общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори, създава българск​и​ модел за изграждане на приобщаващо ​училище​, койт​​о ще може ​да помогне на повече училища​. 

Резултати от национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс сред 300 учители в цялата страна сочат, че учителите имат нужда от подкрепа, свързана с ефективното прилагане на принципите на приобщаващото образование. Според 62% от учителите у нас е важно в училището да се работи по програма за приобщаващо образование, 25% посочват, че това е важно, но само отчасти и едва 2% са на мнение, че приобщаващото образование не е важно.

„Интересът към специализирания сайт за образователна подкрепа надминава първоначалните ни очаквания. Ролята на priobshti.se в контекста на новия закон за предучилищно и училищно образование, който утвърждава приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, става още по отговорна. Радваме се, че успяваме да предоставим на учители, специалисти и родители платформа, в която да споделяме не само своя, но и опита на специалисти от САЩ и Европа.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ