ela-bg.eu

Priobshti.se - първият специализиран сайт за образователна подкрепа навърши една година

23 ноември 2015 г.
Priobshti.se - първият специализиран сайт за образователна подкрепа навърши една година
Над 150 000 учители, специалисти и родители са потърсили ресурси, свързани с приобщаващото образование от старта на проекта до сега.

Priobshti.se е единственият по рода си онлайн ресурсен център за образователна подкрепа. Сайтът oбединява опита на експерти от Центъра за приобщаващо образование и специалисти от България, Америка и Европа в над 300 публикации.

Ресурсите в priobshti.se покриват широк спектър от актуални теми - от мерки за повишаване на личната самооценка, през училищната политика за детска закрила за намаляване на тормоза в училище, осигуряване на подходящи помощни средства и подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая до активното включване на самото дете в процесите на планиране и оценка на подкрепата, от която има нужда.

Информацията се актуализира редовно и е подредена в категории за лесен и бърз достъп. Всички материали са създадени от български и международни експерти в областта на приобщаващото образование, а част от материалите споделят конкретен опит и наблюдения на български учители и специалисти и представят техния опит за създаване на приобщаваща училищна среда.

Три от статиите, предизвикали най-голям интерес на priobshti.se през изминалата година са „Дислексия или диспраксия?!“, „Затруднения в четенето и писането – защо се получават и как да помогнем“, както и „5 бързи и лесни начина да диференцирате преподаването си“.

Priobshti.se е част от програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от пет общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование, заедно с училищата-партньори, създава българск​и​ модел за изграждане на приобщаващо ​училище​, койт​​о ще може ​да помогне на повече училища​. 

Резултати от национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс сред 300 учители в цялата страна сочат, че учителите имат нужда от подкрепа, свързана с ефективното прилагане на принципите на приобщаващото образование. Според 62% от учителите у нас е важно в училището да се работи по програма за приобщаващо образование, 25% посочват, че това е важно, но само отчасти и едва 2% са на мнение, че приобщаващото образование не е важно.

„Интересът към специализирания сайт за образователна подкрепа надминава първоначалните ни очаквания. Ролята на priobshti.se в контекста на новия закон за предучилищно и училищно образование, който утвърждава приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, става още по отговорна. Радваме се, че успяваме да предоставим на учители, специалисти и родители платформа, в която да споделяме не само своя, но и опита на специалисти от САЩ и Европа.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ