ela-bg.eu

Приобщаващото образование в Сибир

9 ноември 2017 г.
Приобщаващото образование в Сибир
Има ли в Сибир приобщаване? И топли ли са сърцата на учителите в Сибир?

Отговорът и на двата въпроса е "да!", както наскоро се убеди Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, която проведе серия обучения на учители и психолози за работа с различни деца в обща класна стая.

Ситуацията в Сибир е не много по-различна от тази в България, но в училищата там има освен психолого-педагози и социални педагози, което е чудесно.

Участниците в тренингите бяха от цялата Алтайска област, психолози, учители от училища и детски градини, педагогически съветници и социални педагози и няколко дни поред обсъждаха, учеха и се вълнуваха за това как най-лесно се работи с родители, как се работи с тридесет много различни деца в обща класна стая, какво са обучителните затруднения и дали сензорната интеграция трябва да бъде в репертоара на всеки учител.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ