ela-bg.eu

Осигуряване на социалното приобщаване на детето чрез работа с останалите деца от класа

26 септември 2013 г.
Осигуряване на социалното приобщаване на детето чрез работа с останалите деца от класа
Често децата се отнасят грубо с други деца, които не са достатъчно добри в четенето, писането, спорта. Това може да доведе до социалното изключване на детето и да повиши напрежението и негативните емоции в групата.
  • Старайте се да покажете на класа, че всеки в групата е ценен със своите способности и умения и подчертайте талантите и силните страни на всяко едно дете.
  • Опитайте се да въвлечете едно или група деца в процеса на подкрепа на детето с дислексични трудности.
  • Помолете ги да работят по двойки, в екип, да си пишат заедно домашните, т.н. Това ще допринесе за създаването на приятелства между децата, ще създаде благоприятна почва за взаимна подкрепа и ще обогати всички включени деца.
  • Не забравяйте, че детето с дислексия има много силни страни и може на свой ред да подкрепи връстниците си по много начини.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ