ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование представи Инструмента GIFT for Europe (greentourism.eu)

13 ноември 2017 г.
В средата на октомври 2017 г. на специално събитие Център за приобщаващо образование представи Инструмента GIFT for Europe (greentourism.eu).

В рамките на два дни Ива Бонева, Димитър Лазаров и Стефан Стефанов представиха проекта Зелени идеи за туризма в Европа. Функциите и възможните употреби на инструмента, както и иновативните образователни способи, на които е основан той.

Димитър Лазаров говори за глобалното образование и ученето чрез проекти (project-based learning). Ива Бонева разказа за мисловните карти и ползата от тях за усвояване на учебен материал. Стефан Стефанов представи функциите и съдържанието на онлайн инструмента.

Гости на събитието бяха директори, учители и представители на неправителствени организации в България. Обратната връзка, която получихме е, че онлайн инструментът е много интуитивен и дава добри възможности за прилагане по време на преподаване.

„Зелени идеи за туризма в Европа“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ