ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование представи Инструмента GIFT for Europe (greentourism.eu)

13 ноември 2017 г.
В средата на октомври 2017 г. на специално събитие Център за приобщаващо образование представи Инструмента GIFT for Europe (greentourism.eu).

В рамките на два дни Ива Бонева, Димитър Лазаров и Стефан Стефанов представиха проекта Зелени идеи за туризма в Европа. Функциите и възможните употреби на инструмента, както и иновативните образователни способи, на които е основан той.

Димитър Лазаров говори за глобалното образование и ученето чрез проекти (project-based learning). Ива Бонева разказа за мисловните карти и ползата от тях за усвояване на учебен материал. Стефан Стефанов представи функциите и съдържанието на онлайн инструмента.

Гости на събитието бяха директори, учители и представители на неправителствени организации в България. Обратната връзка, която получихме е, че онлайн инструментът е много интуитивен и дава добри възможности за прилагане по време на преподаване.

„Зелени идеи за туризма в Европа“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ