ela-bg.eu

Предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"

17 септември 2014 г.
Предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"
Включете се в предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"

Място на провеждане: 35 СОУ "Добри Войников", София

Дата: 20 септември 2014 г. (събота), 09:00 ч.

Основни цели на форума са:
 

- Да се осигури възможност за представяне на визиите на партиите и коалициите за целите на образованието и на политиките, които биха провели, за да се постигнат посочените от тях цели.

- Да се утвърди нов модел и култура на публичен диалог между политическите партии, експертите и гражданите – съзидателен, отговорен, ангажиращ и уважаващ различната гледна точка. 

Поканени за участие са партии и коалиции, граждански организации и граждани, медии.

В рамките на дискусия с граждани, експерти и представители на заинтересовани институции, организации и медии ще бъдат представени платформите на партиите и коалициите за развитие на образователните и свързаните с тях политики през следващите години. Участието на политическите сили е последователно във времето, за да се гарантира възможност за спокойно представяне на всяка позиция. Не се предвижда дебат между самите представители на политическите сили. Точният график и часовете за представяне на позициите на всяка политическа сила ще бъде публикуван допълнително на страницата на събитието.
 
Предизборният дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето” е част от инициативата “Диалог за бъдещето”, осъществявана през последните 4 години от Института за прогресивно образование в партньорство с десетки граждански организации, експерти и граждани, които вярват в необходимостта от промяна.
 
Избрали сме училището, като символично място, в което е добре да се говори за образованието. Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и анализирани, за да се търси консенсус за развитието на образованието като първостепенен национален приоритет. Промяната в образованието изисква и политическа смелост, доверие между участниците и ясни стъпки за изпълнение. 

Подкрепете българското образование!

Повече информация

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ