ela-bg.eu

Предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"

17 септември 2014 г.
Предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"
Включете се в предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето"

Място на провеждане: 35 СОУ "Добри Войников", София

Дата: 20 септември 2014 г. (събота), 09:00 ч.

Основни цели на форума са:
 

- Да се осигури възможност за представяне на визиите на партиите и коалициите за целите на образованието и на политиките, които биха провели, за да се постигнат посочените от тях цели.

- Да се утвърди нов модел и култура на публичен диалог между политическите партии, експертите и гражданите – съзидателен, отговорен, ангажиращ и уважаващ различната гледна точка. 

Поканени за участие са партии и коалиции, граждански организации и граждани, медии.

В рамките на дискусия с граждани, експерти и представители на заинтересовани институции, организации и медии ще бъдат представени платформите на партиите и коалициите за развитие на образователните и свързаните с тях политики през следващите години. Участието на политическите сили е последователно във времето, за да се гарантира възможност за спокойно представяне на всяка позиция. Не се предвижда дебат между самите представители на политическите сили. Точният график и часовете за представяне на позициите на всяка политическа сила ще бъде публикуван допълнително на страницата на събитието.
 
Предизборният дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето” е част от инициативата “Диалог за бъдещето”, осъществявана през последните 4 години от Института за прогресивно образование в партньорство с десетки граждански организации, експерти и граждани, които вярват в необходимостта от промяна.
 
Избрали сме училището, като символично място, в което е добре да се говори за образованието. Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и анализирани, за да се търси консенсус за развитието на образованието като първостепенен национален приоритет. Промяната в образованието изисква и политическа смелост, доверие между участниците и ясни стъпки за изпълнение. 

Подкрепете българското образование!

Повече информация

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ