ela-bg.eu

Празник на приятелството в 104 СОУ "Захари Стоянов", гр. София

30 април 2015 г.
На 29-ти април Център за приобщаващо образование организира Празник на приятелството в 104 ОУ "Захари Стоянов", гр. София, като част от програмата "Едно училище за всички".

Събитието  започна рано сутринта и беше приятна загрявка за традиционния за училището Празник на хорото, който събра на двора на училището танцови ансамбли от всички класове, много родители и приятели.

В продължение на 2 часа ученици от 5-ти клас заедно с техните учители се включиха в творчески работилници. Изработиха си меки възглавнички от филц, глинени фигурки, африкански печати, шарени картички с много цветя и мексикански символи.

Освен ателиетата, имаше и кът с материали за приобщаващо образование, където всеки можеше да сподели как се чувства в училище, да разкаже да своите приятели или просто да участва в томбола с награди.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ