ela-bg.eu

Системен отговор на детската порнография.

Системен отговор на детската порнография.
Тематично изследване на системата за превенция на сексуална злоупотреба и експлоатация на деца в Интернет в България.

Настоящото проучване, проведено в рамките на проект „Системен отговор на детската порнография”, цели да изследва съществуващите системи и практики в България и Източна Европа за превенция и борба с детската порнография. В процеса на работа авторите идентифицираха нуждата да се анализира проблемът сексуална експлоатация и злоупотреба с деца в Интернет, а не само производството и разпространението на порнографски материали.
 

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ