ela-bg.eu

Системен отговор на детската порнография.

Системен отговор на детската порнография.
Тематично изследване на системата за превенция на сексуална злоупотреба и експлоатация на деца в Интернет в България.

Настоящото проучване, проведено в рамките на проект „Системен отговор на детската порнография”, цели да изследва съществуващите системи и практики в България и Източна Европа за превенция и борба с детската порнография. В процеса на работа авторите идентифицираха нуждата да се анализира проблемът сексуална експлоатация и злоупотреба с деца в Интернет, а не само производството и разпространението на порнографски материали.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ