ela-bg.eu

Предстои заключителното събитие на програма "Едно училище за всички"

22 януари 2020 г.
Предстои заключителното събитие на програма "Едно училище за всички"
На 25.01.2019 г., Сдружение за споделено учене ЕЛА (доскоро Център за приобщаващо образование)  ще проведе заключителното събитие по Програма „Едно училище за всички“. 

Програма „Едно училище за всички“ се осъществява от 2014 г. до 2020 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. В първата фаза на Програмата (реализирана в периода 2014–2016 г.) с помощта на пет училища-партньори създадохме българския Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Във втората фаза на Програмата тествахме и усъвършенствахме Модела с още десет училища от цялата страна и им помогнахме да станат по-приобщаващи и по-добре организирани в работата си.

Със заключителното събитие ще отбележим не само приключването на програмата, но и постигнатите успехи и резултати от партньорските училища и от екипа ни. Всички гости и присъстващи на събитието ще могат да се запознаят с добрите практики, с които училищата станаха по-успешни в основните области на училищния живот: училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Ще бъде представено как училищните екипи правят самооценка на качеството на образованието и на процесите и политиките в собственото си училище, както също и по какъв начин съвместното планиране в екипа им и външната подкрепа от Сдружение ЕЛА са им помогнали да преобразят психо-емоционалния климат в класните стаи наравно със сътрудничеството с родителите на учениците. 

На събитието ще бъдат присъстват директори и учители от цялата страна, Фондация „Америка за България“, партньори и гости от Министерство на образованието и науката, регионални управления на образованието, общини, неправителствени организации, членове на Професионална общност за приобщаващо образование и др.

В края на 2019 г., Сдружение за споделено учене ЕЛА получи международната награда на Zero Project 2020 за иновативна практика за модела ни за изграждане на подкрепяща училищна среда "Едно училище за всички". Чрез платформата на ZeroProject моделът ще бъде популяризиран в целия свят, като иновативна практика, а през месец февруари организацията ще участва в Zero Project Conference 2020, където ще представи програмата.

Програма за събитието.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ