ela-bg.eu

ПОКАНА: Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ - 25-30 юни 2017 г.

10 март 2017 г.
 ПОКАНА: Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ - 25-30 юни 2017 г.
Уважаеми госпожи и господа, Център за приобщаващо образование и  DISES имат удоволствието да ви поканят на Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. 

Кръглата маса ще се проведе в София между 25 и 30 юни 2017 г. Специалисти от 12 държави ще споделят опита си в следните области:

 •    Иновативни и екипни педагогически практики за обучители работещи в предизвикателна и глобална среда.
•    Застъпничество и развитие на политики за защита на човешките права на хора със специални нужди и техните семейства.
•    Научни изследвания в областта на специалните нужди и приобщаващото образование. 

Работният език на срещата ще бъде английски.
Повече информация (PDF, 1,15 MB) 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Ако нямате нужда от настаняване в София, моля пишете на Димитър Лазаров, ръководител програми в Център за приобщаващо образование на d.lazarov@cie-bg.eu.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ