ela-bg.eu

ПОКАНА: Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ - 25-30 юни 2017 г.

10 март 2017 г.
 ПОКАНА: Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“ - 25-30 юни 2017 г.
Уважаеми госпожи и господа, Център за приобщаващо образование и  DISES имат удоволствието да ви поканят на Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. 

Кръглата маса ще се проведе в София между 25 и 30 юни 2017 г. Специалисти от 12 държави ще споделят опита си в следните области:

 •    Иновативни и екипни педагогически практики за обучители работещи в предизвикателна и глобална среда.
•    Застъпничество и развитие на политики за защита на човешките права на хора със специални нужди и техните семейства.
•    Научни изследвания в областта на специалните нужди и приобщаващото образование. 

Работният език на срещата ще бъде английски.
Повече информация (PDF, 1,15 MB) 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Ако нямате нужда от настаняване в София, моля пишете на Димитър Лазаров, ръководител програми в Център за приобщаващо образование на d.lazarov@cie-bg.eu.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ