ela-bg.eu

Как ще живеем заедно, ако не учим заедно?

8 април 2015 г.
Как ще живеем заедно, ако не учим заедно? Unsplash.com
Център за приобщаващо образование взе участие в поредица от срещи и дискусии между колеги от Националната асоциация на ресурсните учители, Национален алианс „Усмихни се с мен“, сдружение „Дете и пространство“ и Национална мрежа за децата по отношение философията и текстовете, свързани с приобщаващото образование, приети межу първо и второ четене на Проекто-закона за предучилищно и училищно образование от Комисията по образование и наука.

Организациите категорично споделят позицията, че приобщаващото образование е за всички деца, а не само да децата със специални образователни потребности. На практика това е нашето разбиране за общата подкрепа, която дефинираме като работа по превенция и работа в обща класна стая с всички деца.  По отношение на допълнителната подкрепа, освен изброените в проекто-Закона за предучилищно и училищно образование категории деца (деца в риск; деца с хронични заболявания, деца със СОП и талантливи деца), експертите считат, че понятието включва и деца с различни обучителни затруднения; деца с трудности в поведението; деца, които са ре-интегрирани в училище след отпадане или прекъсване на учебния процес и всички други деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

Визията за ролята и функциите на ресурсните центрове е, че те са насочени преди всичко към ефективно посрещане на нуждите на децата със специални образователни потребности. В прикачената позиция може да се запознаете подробно с постигнатото съгласие относно техните основни функции и отговорности.

Прикачени файлове

Позиция (PDF, 140 KB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ