ela-bg.eu

Приобщаващото образование в Бележник 2015

20 април 2015 г.
За четвърта поредна година Център за приобщаващо образование се включи в изготвянето на Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата, инициатива на Национална мрежа за децата.

Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на държавните ангажименти към децата на България. Докладът поставя оценки в четири направления: Семейна и алтернативна грижа, Здравеопазване, Образование и Правосъдие.

На 13 април беше представянето на резултатите в МС пред политици и държавни експерти. На срещата присъства и министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Един ден по-късно, на  14 април, Национална мрежа за децата представи Бележник 2015 пред широката публика.

По време на събитието бяха проведени дискусии заедно със специалисти и представители на неправителствени организации по четирите основни теми.

Модератор на дискусията за образование беше Даниела Тодорова, специалист обучение в Център за приобщаващо образование.

Оценките в Бележник 2015: Общи принципи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 3.06; Семейна среда и алтернативни грижи 2.61; Здравеопазване 3.31; Образование 3.62; Детско правосъдие 3.30; Годишен успех 3.20.

Снимки: Национална мрежа за децата

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ