ela-bg.eu

Приобщаващото образование в Бележник 2015

20 април 2015 г.
За четвърта поредна година Център за приобщаващо образование се включи в изготвянето на Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата, инициатива на Национална мрежа за децата.

Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на държавните ангажименти към децата на България. Докладът поставя оценки в четири направления: Семейна и алтернативна грижа, Здравеопазване, Образование и Правосъдие.

На 13 април беше представянето на резултатите в МС пред политици и държавни експерти. На срещата присъства и министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Един ден по-късно, на  14 април, Национална мрежа за децата представи Бележник 2015 пред широката публика.

По време на събитието бяха проведени дискусии заедно със специалисти и представители на неправителствени организации по четирите основни теми.

Модератор на дискусията за образование беше Даниела Тодорова, специалист обучение в Център за приобщаващо образование.

Оценките в Бележник 2015: Общи принципи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 3.06; Семейна среда и алтернативни грижи 2.61; Здравеопазване 3.31; Образование 3.62; Детско правосъдие 3.30; Годишен успех 3.20.

Снимки: Национална мрежа за децата

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ