ela-bg.eu

Пилотно обучение на участниците в програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2 се проведе в Пловдив

2 май 2017 г.
Между 28 и 30 април 2017 г. екипът на Център за приобщаващо образование организира първото обучение и работна среща за училищата, участващи в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. То се проведе в Пловдив и събра 80 души. Неговите основни цели бяха запознаване за всички участници, въвеждане в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда и Инструмента за самооценка, които ще бъдат използвани от училищата, и представяне на предстоящите дейности.

Обучението започна с представяне на Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2  и на Център за приобщаващо образование. Всяко от училищата разказа за себе си чрез отговори на въпроси за ежедневните малки победи или трудности, които срещат в учебния ден. 

На следващия ден програмата продължи с презентиране на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда и Инструмента за самооценка за анализ на училищната среда. Участниците обобщиха къде са в момента по пътя на приобщаването и къде биха искали да бъдат след три години, когато ще бъде и финалът на Програмата.  За гостите беше много интересно да научат за опита и пътя на училища та партньори от първата фаза на Програмата, участвали в създаването на Модела и Инструмента.

Последният ден беше посветен на темите „Планиране“ и „Мониторинг“ – защо се правят и как това помага в постигането на целите. Участниците обсъдиха какво предстои и набелязаха срокове за следващи активности.

През юни предстоят следващите две обучения за участниците в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ