ela-bg.eu

Партньорство с родителите: Добри практики от 5 български училища

9 октомври 2017 г.
В мразовития и дъждовен съботен ден на 7 октомври 2017 г. специалистите от Център за приобщаващо образование Стефка Чинчева и Елисавета Таракджи проведоха обучение „Партньорството с родители като елемент от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда“.  Домакин на обучението беше 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София, което е част от Фаза 2 на Програмата „Едно училище за всички“ на Центъра. Присъстваха училищни екипи от пет училища, които имат интерес да усъвършенстват работата си с родителите – 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София, ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел, ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, гр. Ботевград, СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище и 156  ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци.

Обучението включваше споделяне на работещи практики, умения за водене на „фокусирани разговори“ с родителите, ползи и ограничения при работа с родителите в групови формати.  Всички пет училища разказаха интересни практики за привличане на родителите в училищния живот и установяване на по-дълбоки връзки на доверие и споделени ценности с тях, които са въвели.

Представителите на екипа на 156 ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци споделиха, че са си поставили за цел да работят за повишаване на подкрепата от страна на родителите към дейността на училището. Символично избират датата 6 септември – Деня на Съединението - за откриваща обществена дискусия – „Как да направим училището по-добра среда за всички нас“. Освен, че участват в дискусията, родителите попълват анкети на първата родителска среща, за техните потребности и страхове по отношение на училищни живот. Училищното ръководство има и чудесната идея да поставят кутия за предложения - какво родители и училище могат да направят заедно. Като резултат от всичко това, се състои събитие за облагородяване двора на училището, към което се присъединяват голяма част от родителите, дори такива, за които това е първо участие в училищния живот, а след добре свършената работа, неформалните разговори продължават около барбекюто в  двора на училището.

От ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“, гр. Ботевград разказаха практиката за провеждане на обща родителска среща, на която педагогическият съветник на училището изнася вдъхновяваща лекция за ролята на родителите в живота на децата и важността от тяхната ежедневна емоционална подкрепа. За много родители това е оказало ключово влияние да се почувстват отговорни и ангажирани към своите деца, към останалите деца и родители и към самото училище. В училището също така се провежда „Седмица на бащата“. Бащите биват поканени на родителска среща на бащите, където заедно планират седмицата на бащата, състезанията, игрите и съпътстващите активности. За училището това е една много печеливша инициатива за включването на тази толкова важна, но често отсъстваща група родители. Още много подобни идеи можете да откриете на сайта на училището.

СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище са заложили на стабилна и постоянна комуникация с родителите по много канали. Сайтът на училището дава ежедневно богата информация за случващото се в училище, както и предоставя на родителите важна информация за кандидатстване, документи и процедури. Освен това, на него ежемесечно се публикува бюлетин на директора за дейността на училището и бюлетин на класния ръководител за всеки клас. Информацията е общодостъпна и така всички знаят и са въвлечени в случващото се в училище. Друга ценна практика, която представителите на екипа споделиха, е график за индивидуални разговори с родителите, които всеки класен ръководител изготвя. Така всеки родител знае кога ще има такава специална среща за неговото дете, а и не се чувства неудобно, че е извикан, че има някакъв конкретен проблем. Като продължение на тясната комуникация между учител-родител-ученик, в училището съществува и т. нар. бележник за активна обратна връзка, в който учителите отбелязват важни впечатления за детето, а родителите са длъжни да се запознават редовно с бележника. От сайта на училището можете да добите представа за огромния брои разнообразни инициативи, които в Панагюрище се случват.

От ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел се похвалиха с много добре работещо училищно настоятелство, което постоянно търси нови възможности за облагородяване на училището и за осмисляне на живота на децата в училище. Средствата от множеството инициативи и благотворителни изяви се събират и в края на учебната година всички деца безплатно отиват на няколкодневна екскурзия. Това допринася за сплотения дух и приятелски взаимоотношения между децата. Друга инициатива на училището за децата от 5 до 7 клас е Програмата „Ролеви модели“, в която родители провеждат дискусии с децата за техните професии и се опитват да мотивират децата да имат по-високи цели.

Домакините от 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София представиха множество инициативи, но една от най-запомнящите се е срещата на децата с хората, които задържат тонове наркотици всяка година на Летище София. Лекция за видовете наркотици, тяхното въздействие, за пипалата на този огромен и тъмен бизнес, в който могат да се окажат и самите те, както и демонстрация с кучета за търсене на наркотици са накарали децата да задават много въпроси и истински да се замислят. Събитието е предложено и организирано от родители, които работят в Агенция „Митници“. Друга много успешна практика е покана към родителите за изграждане на класна стая на открито в двора на училището. Освен огромният брой родители, които са се отзовали и обема работа, която са свършили, най-позитивната промяна е, че засаденото и построеното се пази от всички, което е прецедент в опитите на училището да поддържа средата около сградата.

След като се разказаха успехите, дискусията се насочи и към проблемите. Както отбелязаха участниците в обучението, ние сме много добри в организиране на инициативи за увличане на масата от родители. Но остават проблемите с трудните родители, които никога не идват и повърхностното познаване на родителите, които с радост участват в училищния живот, но когато има казус с тяхното дете, те се затварят и отказват подкрепа.

По време на обучението, беше обобщено, че тези масови инициативи са прекрасни, но те не са достатъчни за да има качествена връзка на доверие с всеки родител, така че да се работи заедно за максимума на всяко дете. Бяха обсъдени защитните механизми, които всеки човек използва, взаимодействайки със средата и другите, за багажа който всеки носи и влиза с него в комуникацията с другите. Психологът на Център за приобщаващо образоване Стефка Чинчева даде ценни съвети на учителите как да изследват собствените си нагласи и какво да помнят влизайки във „фокусиран разговор“ с родител.

В сесията за груповите формати участниците в обучението бяха помолени да се размечтаят и да предложат групов формат за родители в тяхното училище. Веднага бяха разписани патронни празници, арт работилници, нов физкултурен салон, библиотека.  Дори бяха събрани всички баби и дядовци на плетат чорапи и правят лютеничка по време на занималнята. Учителите креативно включиха цялата местна общност около своето училище, за да решат най-наболелите си проблеми като ги превърнат в цели. А обучаващият Елисавета Таракджи, която по-рано сподели, че си избира ролята на улеснител на ученето, вместо обучаващ, напомни, че експертите съветват груповите формати в училище за родители да се провеждат в извън работно време и задължително да има храна.

Това беше първото от серията обучения на Център за приобщаващо образование „Партньорството с родители като елемент от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда“. Обучението е регистрирано в МОН и учителите преминали успешно през всички задължителни елементи получават кредит за повишаване на своята квалификация.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ