ela-bg.eu

Получихме почетното отличие "Приобщаващо лидерство"

23.11.2018 г.
Днес, 23.11.2018 г., СУ „Св. Климент Охридски“, се състоя годишната класация „Образователно лидерство“, в която Център за приобщаващо образование получи награда в категория „Приобщаващо лидерство“. За персоналната годишна награда „Образователен лидер 2018“, Ива Бонева, Изпълнителен директор на Центъра, бе отличена с номинация за лидерски постижения в сферата на образованието и успешни управленски практики, както и за почетния знак „Образователно лидерство“.

Целта на инициативата е да се стимулират, изследват, популяризират и разпространяват най-успешните управленски практики и модели в българското образование, като се прави ежегоден преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт.

Наградите бяха инициирани от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието "Интераула", в партньорство с Регионално управление по образованието, София и Център за изследвания и иновации в неформалното образование към Факултет по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред номинираните бяха екипи, организации и мрежи от всички сфери на формалното и неформално образование, които бяха оценявани от експертно жури, а отличените получиха почетен знак „Образователно лидерство 2018". Приоритетно постижения бяха отличени в следните категории - Лидерство за устойчиво институционално развитие, Приобщаващо лидерство, Лидерство в класната стая, Технологично-опосредствано лидерство, Иновативно лидерство.

Конференцията бе открита от проф. д-р Силвия Николаева, председател на УС на МИМО и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град.

Събитието завърши с представяне на помагало за ученическо самоуправление в училище.
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ