ela-bg.eu

Във Велико Търново се проведе научно-дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

19 декември 2017 г.
На 14 и 15 декември 2017 г. Виктория Троянова и Маргарита Аспарухова-Кандиларова, специалисти образователни методологии и развитие в Център за приобщаващо образование, взеха участие в двудневния научно-дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, организиран от Деканата на Педагогическия факултет и катедра „Начална училищна педагогика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий.
 
Срещата беше водена от проф. дпн Анелия Гърбачева, съвместно с докторанти от катедрата. Във форума се включиха преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, СУ „Св. Климент Охридски“, ресурсни учители, специалисти от Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“, гр. Плевен, психолози, директори и студенти.
 
Екипът на Център за приобщаващо образование представи Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда, платформата за споделяне на образователни ресурси  www.priobshti.se , както и Тетрадките на учителя на първи и на пети клас, които съдържат инструменти в подкрепа на  общообразователните учителите за своевременно идентифициране на обучителни трудности и помагала с идеи за подкрепа на учениците в клас и у дома
 
На втория ден от срещата се проведе дискусионна кръгла маса с участниците на тема 10 стъпки за приобщаване, участие и развитие в съвременната образователна среда”, която имаше за цел да постави 10 актуални въпроса в сферата на приобщаващото образование и да търси техните решения.

Основните теми на дискусията бяха: подготовката на бъдещите учители за изграждане на приобщаваща среда; промяна на нагласите на директорите и учителите към приемането и подкрепата на деца със специални образователни потребности в общообразователните класни стаи, възможностите за управление и създаване на центрове за личностно развитие от неправителствени организации, които са активни на местно ниво, по примера на управлението на социалните услуги в общините.
 
Събитието даде старт на бъдещи партньорства и сътрудничества между участниците.
 

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ