ela-bg.eu

Он-лайн обучителни модули - проект Фиеста

4 август 2014 г.
Он-лайн обучителни модули - проект Фиеста
След близо двугодишна работа по проект Фиеста налице са обучителните модули, разработени от специалисти от 11 европейски държави.

Проектът цели създаването на мултидисциплинарен образователен подход за специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, който да улесни преминаването на деца със специални образователни потребности от специализирани към общообразователни училища, както и при преминаването им от предучилищна в начална училищна и след това в прогимназиална форма на обучение.

Модул 1: Повишаване на осведомеността относно затрудненията пред хората с увреждания и бариерите пред социалното им участие

Модул 2: Менторство/ Обучителна подкрепа

Модул 3: Работа в екип

Вашата обратна връзка е важна за нас. Моля, споделете своето мнение
като попълните кратка анкета на следния линк:

https://docs.google.com/a/cie-bg.eu/forms/d/1dFL3G0WNaLyzcGsR9AxIKHyuLqvSExoATJnRWqdrJrA/viewform?usp=send_form

Он-лайн обучителните модули можете да намерите и на английски език с допълнителни материали по темата на:

http://www.fiesta-project.eu/  Resources/Training modules  (след регистрация)
 
За повече инфорамция, моля обърнете се към Маргарита Аспарухова: m.asparuhova@cie-bg.eu

 Благодарим Ви!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ