ela-bg.eu

Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище

14.06.2018 г.
Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище
Център за приобщаващо образование стартира нов електронен курс “Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики”, подходящ  за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено в посока подобряване на приобщаващата атмосфера в своето училище.

Курсът е естествено продължение на работата на екипа ни с училищата по програма “Едно училище за всички” и е създаден с цел на направи Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда максимално достъпен за педагогическите специалисти и училищните екипи.

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с български училища и Вашингтонския университет модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.

След успеха на електронния курс „Запознаване с приобщаващото образование“, който бе завършен от над 1100 специалиста Центъра пое ангажимент да разработи още 6 онлайн курса за изграждане на приобщаваща среда в училище, които ще бъдат достъпни поетапно в следващите 2 години. Целта е повече специалисти да се запознаят и прилагат принципите на приобщаващото образование в своята работа.
“Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики“ е първият от тези курсове и е организиран в три модула. На края на всеки модул има тестове за проверка на разбирането. В края на курса, тези участници, които са се справили с всички тестове и са преминали успешно всички модули, ще получат сертификат за успешно преминаване на курса.

Повече информация за курса и какви са условията за записване можете да видите тук.

Програма „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ