ela-bg.eu

Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище

14.06.2018 г.
Нов онлайн курс за изграждане на подкрепяща среда в училище
Център за приобщаващо образование стартира нов електронен курс “Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики”, подходящ  за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено в посока подобряване на приобщаващата атмосфера в своето училище.

Курсът е естествено продължение на работата на екипа ни с училищата по програма “Едно училище за всички” и е създаден с цел на направи Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда максимално достъпен за педагогическите специалисти и училищните екипи.

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с български училища и Вашингтонския университет модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.

След успеха на електронния курс „Запознаване с приобщаващото образование“, който бе завършен от над 1100 специалиста Центъра пое ангажимент да разработи още 6 онлайн курса за изграждане на приобщаваща среда в училище, които ще бъдат достъпни поетапно в следващите 2 години. Целта е повече специалисти да се запознаят и прилагат принципите на приобщаващото образование в своята работа.
“Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики“ е първият от тези курсове и е организиран в три модула. На края на всеки модул има тестове за проверка на разбирането. В края на курса, тези участници, които са се справили с всички тестове и са преминали успешно всички модули, ще получат сертификат за успешно преминаване на курса.

Повече информация за курса и какви са условията за записване можете да видите тук.

Програма „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ