ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование обявява 10-те нови училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2

18 април 2017 г.
Център за приобщаващо образование обявява 10-те нови училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2 Pixabay.com
Център за приобщаващо образование има удоволствието да обяви 10-те училища-партньори в Програма „Едно училище за всички” - Фаза 2. Те бяха избрани след конкурс, проведен в 3 етапа.

СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик
156  ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци
СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, обл. Пазарджик
СУ „Бачо Киро“, град Павликени, обл. Велико Търново
ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница , обл. Ловеч
97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София
НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен, обл. Ловеч
ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград
ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен

За първи път заедно екипите от новите училища ще се срещнат на пилотно обучение, което ще се проведе от 28 и 30 април 2017 г. в Пловдив. Към събитието ще се присъединят и представители на училищата от първа фаза на програма „Едно училище за всички“.

Основни цели на събитието са:
  • Запознаване на представителите на новите 10 училища от Фаза 2 на Програмата помежду си, както и с учители от партньорските училища от Фаза 1 с екипа на Център за приобщаващо образование.
  • Представяне и обсъждане на предстоящите дейности. Презентиране на Програмата и на план за съвместната работа, обучение и въвеждане в Методологията, която ще бъде използвана и други активности.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ