ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование проведе обучение на тема Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности

31 януари 2017 г.
Център за приобщаващо образование проведе обучение на тема Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности
На 24 януари 2017 г. специалисти от Център за приобщаващо образование проведоха целодневно обучение на тема "Разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности" за екипа на детски научен център "Музейко". В стремежа си да бъдат възможно най-полезни за всички деца с интерес към науката служителите от "Музейко" се обърнаха към нас с молба за провеждане на семинара. 

На него те имаха възможност да се запознаят с основните фази и сфери на развитие на детето, с дефиниции за специални образователни потребности и трудности (СОП и СОТ), както и с идеи и стратегии за подкрепа на деца с такива затруднения и за работа с родителите и учителите придружаващи ги в "Музейко". Екипът на ЦПО бе впечатлен от изключителната всеотдайност и загриженост за посетителите от страна както на образователния, така и на административния екип на научния център. 
 
Пожелаваме им ползотворна работа, още повече щастливи и доволни посетители и нестихващ стремеж за развитие!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ