ela-bg.eu

Обучение "Ефективни методи за превенция и решаване на конфликти между учениците в начален и прогимназиален курс"

28 март 2014 г.
Обучение "Ефективни методи за превенция и решаване на конфликти между учениците в начален и прогимназиален курс"
На 28 март 2014 г. Център за приобщаващо образование проведе обучение за учителите в ОУ "Васил Левски", гр. Правец на тема "Ефективни методи за превенция и решаване на конфликти между учениците в начален и прогимназиален курс".

Обучението се фокусира върху формите на тормоз и неговите признаци, решаване на казус сценарии и прилагане на дългосрочни стратегии за справяне с конфликти.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ