ela-bg.eu

Обучение: „Множествената интелигентност - къде е нейното място сред останалите концепции за интелигентността и в класната стая“

1 септември 2014 г.
Обучение: „Множествената интелигентност  -  къде е нейното място сред останалите концепции за интелигентността и в класната стая“
На 3 септември 2014 г. специалисти от  Център за приобщаващо образование ще проведат обучение с преподаватели от ОУ „Васил Левски“, гр. Правец на тема  „Множествената интелигентност -  къде е нейното място сред останалите концепции за интелигентността и в класната стая“.
 
Какво е интелигентност? Как я мерим? Защо използваме тестове за интелигентност и какво правим с информацията, която ни дават. Ще научим любопитни подробности за ученическия живот на някои известни личности, ще решим теста, на който никой не се проваля, и ще споделим интересни и лесно приложими идеи за класната стая.
 
Всички ученици притежават всички типове интелигентност, но в различна степен. Важно е да знаем, че всеки учи по свой собствен начин. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок, да достигнат до повече ученици.
 
Повече за Теорията за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър можете да прочетете ТУК

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ