ela-bg.eu

Състоя се поредното обучение за училищата, работещи по програмата “Едно училище за всички”

23 ноември 2015 г.
 От 20-ти до 22-ри ноември 2015 г. екипът на Център за приобщаващо образование проведе изнесено обучение в с. Долни Лозен за училищата, работещи по програмата “Едно училище за всички”. На него участниците получиха допълнителни знания по областите, които изграждат българския модел на приобщаващото училище и започнаха профилирана работа по индикаторите, избрани от тях за приоритетни, според направената през октомври, 2015 г. училищна диагностика.

За първи път в България пет училища правят толкова широкообхватна самооценка по разработения от Център за приобщаващо образование инструмент за анализ на училищната среда. Въз основа на резултатите, в рамките на месец ноември ще бъде разработена цялостна менторска програма за училищата в програмата, която ще продължи до края на учебната година.

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ