ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование обучи лидерските екипи на 12 училища по Програма „Едно училище за всички“

20 март 2018 г.
Център за приобщаващо образование обучи лидерските екипи на 12 училища по Програма „Едно училище за всички“
Екип на Център за приобщаващо образование преведе през изключително наситено обучение за подобряване на лидерските умения и екипната работа общо 67 директори, заместник-директори, учители и специалисти от партньорските ни училища по Програма „Едно училище за всички“. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в периода 2014-2019 година и в нейните рамки Центърът и училищата-участници пилотират и внедряват в училище българския Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Според Центъра процесът на промяна в училище и по-конкретно - на работа по Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда – най-ефективно може да бъде организиран и направляван от ядро от самото училище - директор, заместник-директор и учители, които са носители на новата приобщаваща визия и могат да мотивират колеги от разширения екип да се включват устойчиво в нейното осъществяване. Повече за Програмата и за Модела 

Каква е ролята на лидерите в процеса на приобщаване? И какво е мястото на приобщаването в училищното управление? Как да развием лидерските умения на приобщаващите учители и как да внесем повече приобщаващи подходи в стиловете на лидерите? На тези и на много други въпроси намерихме отговорите по време на обученията за лидерските екипи, които се състояха на 09-11 март и 16-18 март 2018 г. в София. Обучители от Център за приобщаващо образование бяха: Лилия Кръстева-Пеева, Десислава Колева-Станисловски, Елисавета Таракджи, Лилия Аракчиева и Маргарита Аспарухова-Кандиларова. Обучителният екип от Центъра беше подготвил за участниците множество практически задачи, поднесени в теоретична рамка по теми, свързващи правите „приобщаване“ и „лидерство“. Обсъждахме казуси, свързани с управление на екипи, на време и на промяна в училище. Не подминахме и дискусии за нагласите на общността (училищна и извънучилищна) спрямо приобщаващото образование и за значимостта на личния пример, който даваме ежедневно - в училище, пред колегите си, пред учениците и пред техните родители. 

Гост-лектор беше известният училищен психолог Анет Маринова, която представи пред аудиторията ролята на управлението и екипната работа в едно училище в контекста на новата законодателна уредба. В обучението като гост-лектори също се включиха и двама от директорите на училищата в Програмата – Лена Парова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, обл. Пазарджик и Снежана Ангелова от ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград, които запознаха колегите си с ценен опит с практическа насоченост от Академия за лидери в образованието.

Център за приобщаващо образование ще регистрира за следващата учебна година обучението в регистъра на МОН за програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, за да може училища, които не участват в Програма „Едно училище за всички“, да го преминат и да получат ценен опит и знания, които ще бъдат удостоверени с носещ кредит сертификат. 

Повече информация за обученията на Център за приобщаващо образование можете да получите, като се свържете с нас на e-mail: office@cie-bg.eu или на телефон 02/870 20 63.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ