ela-bg.eu

Обучение "Комуникация и работа с родители"

21 март 2014 г.
Обучение "Комуникация и работа с родители"
На 22 март 2014 г.  в град Враца Център за приобщаващо образование организира обучение на тема: “Комуникация и работа с родители“. Целта на срещата е учители и специалисти заедно да дискутират ефективните подходи на комуникация с родителите, както на децата в норма, така и на децата със специални образователни потребности.

Обучението е част от проект "Училището е и мое право", финансиран от Фондация „Отворено общество”.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ