ela-bg.eu

Обучение за учители "Как да направим часовете по-интересни" се проведе в София

27 юни 2017 г.
На 24 и 25 юни 2017 г. Джейкъб Хакет, докторант от Вашингтонския университет в Сиатъл и преподавател в Университета Джорджия, САЩ, проведе уъркшоп с учители от училища-партньори от фаза 1 и 2 на Програма "Едно училище за всички".

23-ма преподаватели от 12 училища от цялата страна дискутираха заедно по темите: "Управление на класна стая. Периоди на преход." Фокусът беше върху идеи как да направим часовете по-интерактивни и интересни и да мотивираме учениците да участват в тях активно. Участниците изпробваха и техники за саморефлексия и самонаблюдение, които могат да приложат в класната стая.

Посещението на Джейкъб Хакет е част от международната кръгла маса "Приобщаване на всички деца в променящ се свят", която Център за приобщаващо образование организира в партньорство с DISES от 25 до 30 юни 2017 г.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ