ela-bg.eu

Обучение: Как лесно да идентифицираме затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап?

12 ноември 2018 г.
Обучение: Как лесно да идентифицираме затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап?
Център за приобщаващо образование Ви кани на обучение „В помощ на учителя“ с предоставяне на инструмент за практическа работа: Как лесно да идентифицираме затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап?

Брой квалификационни кредити: 1

Обучението е подходящо за учители в прогимназиален етап и ще се състои от две части – дистанционна (запознаване с онлайн материали, подготвени от Център за приобщаващо образование) и присъствена – обучение на място.

Кратко описание: Обучението ще представи инструменти, изработени за общообразователни учители, които осигуряват бърза и структурирана информация както за силните страни на учениците, така и за потенциално слабите им страни по отношение на ученето и поведението им. Събраната чрез инструментите информация и подробното й разписване и анализ от страна на учителите в прогимназиален етап им позволява да планират конкретни мерки за адресиране на конкретни затруднения за подкрепа на ученика в клас, а също и при самоподготовката му у дома.

Обучението се провежда с активното участие на учителите, които се включват в игри и дейности за учене чрез преживяване и саморефлексия.

При участие в обучението, всеки участник ще получи Тетрадка на учителя на пети клас, чиято цена е включена в цената на обучението.

Какво ще научите: По време на обучението учителите ще имат възможност да се запознаят с инструменти за структурирано индивидуално наблюдение и оценка на представянето на онези ученици, които срещат трудности по време на учене в пети клас. Използването на тези инструменти има за цел да насочи вниманието на учителите към конкретни области на трудност в процеса на учене на детето, заради които то се затруднява с усвояването на учебния материал. По време на обучението ще бъдат представени и идеи за дейности и стратегии за адресиране на идентифицираните трудности.
Предстоящото интерактивно обучение: На 24.11.2018 г. от 9.30 до 18.00 часа. Адрес: гр. София, ул. Княз Борис I №133, Център за приобщаващо образование.

Повече информация, начин на плащане, записвания и програма

За контакт: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56
 
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ