ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование представи инструменти за ранно идентифициране на обучителни трудности

21 ноември 2017 г.
Център за приобщаващо образование организира на 18-ти и 19-ти ноември 2017 г. поредното от серия обучения за партньорските училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. То се проведе в София и беше адресирано към училищните екипи от област Педагогически практики на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда.
 
По време на срещата Маргарита Аспарухова-Кандиларова и Виктория Троянова, специалисти образователни методологии и развитие в Центъра, както и 28 учители от седем партньорски училища, работиха по темата: „Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап“.
 
Обучителите представиха разработените от Центъра инструменти за подпомагане на учителите в начален етап при своевременното идентифициране на затруднения, които техните ученици могат да срещнат или вече изпитват в процеса на учене, както и на силните им страни и специфични интереси. Участниците в обучението получиха и самите инструменти - Входна тетрадка на учителя на първи клас и Тетрадка на учителя на първи клас, които се състоят от  карти за идентифициране на затруднения и силни страни и от помагала с  идеи за дейности и стратегии за подкрепа на учениците в клас и у дома.
 
„Щастливи сме, че имахме възможност да работим два дни с 28 отдадени учители, които за краткото време, в което бяха заедно, успяха да заработят като екип, да се подкрепят и да надграждат взаимно идеите си.“, сподели Маргарита Аспарухова-Кандиларова, обучител.
 
В специални сесии, посветени на мултсензорното и социално-емоционалното учене, участниците бяха поканени да се включат в игри, чрез които да съпреживеят емоциите на учениците си в определени ситуации, както и да се запознаят с конкретни техники и игри, приложими в класната стая, които помагат на учениците да учат по-лесно и да общуват по-успешно с връстниците си. Учителите имаха възможността също така да обменят опит със своите колеги, работейки в групи по обучителни казуси. А заключителната сесия беше посветена на процеса по изготвяне на училищна процедура за своевременно идентифициране на обучителни трудности и силни страни на учениците, чиято цел беше да даде конкретни насоки за разработването ѝ и още веднъж да фокусира вниманието  върху необходимостта от това учителите да имат ясно разписани и общи за всички стъпки, които да следват, когато нещо в ученето на техните ученици ги притеснява.
 
„Благодаря на екип „педагогически практики“ за мотивираното и активно участие, за доверието и споделянето.“, каза  Виктория Троянова, обучител.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ