ela-bg.eu

Проведе се обучение "Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“

07 февруари 2019
Проведе се обучение "Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“
На 05-ти февруари 2019 г., в 97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София се проведе първа част на обучение „Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“.
18 учителя, ръководители и специалисти от екипа на 97 СУ и на 32 СУ взеха участие.

Във фокуса на обучението беше екипната работа по случай. Освен теоретична рамка беше представен и осъден опита от реални казуси.


Предстои 2-ра част от 2 последващи полудневни обучителни семинара, в които да се предсатви по-детайлно рамката за работа по случай в училище на деца със специални образователни потребности и на деца в риск.  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ