ela-bg.eu

Обучение: "Екипна работа в условия на многообразие"

15 ноември 2018 г.
Обучение: "Екипна работа в условия на многообразие"
Предлагаме на Вашето внимание едно ново обучение, което ние от Център за приобщаващо образование, съвместно с АХА моменти създадохме, а именно - „Екипна работа в условията на многообразие“.

Обучението е фокусирано върху развитие за уменията за екипна работа и ефективно интегриране на многообразието от способности на специалистите работещи в училище. Очакваме това обучение да предизвика интереса Ви и да мотивира екипа Ви (или представителна част от него) да се включи за участие в предстоящото на 1 декември 2018 г. обучение.

Семинарът е подходящ за провеждане с един конкретен училищен екип. За това първият по ред заявил се екип ще има възможност да участва в обучението. В случай, че посочената дата не е удобна съобразно работния график на Вашия екип, моля, свържете се с Център за приобщаващо образование, за договаряне на друга възможност. 

Повече информация и записвания

За още предстоящи обучения, организирани от Центъра можете да се информирате тук.

За контакт: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ