ela-bg.eu

Обучение: "Екипна работа в условия на многообразие"

15 ноември 2018 г.
Обучение: "Екипна работа в условия на многообразие"
Предлагаме на Вашето внимание едно ново обучение, което ние от Център за приобщаващо образование, съвместно с АХА моменти създадохме, а именно - „Екипна работа в условията на многообразие“.

Обучението е фокусирано върху развитие за уменията за екипна работа и ефективно интегриране на многообразието от способности на специалистите работещи в училище. Очакваме това обучение да предизвика интереса Ви и да мотивира екипа Ви (или представителна част от него) да се включи за участие в предстоящото на 1 декември 2018 г. обучение.

Семинарът е подходящ за провеждане с един конкретен училищен екип. За това първият по ред заявил се екип ще има възможност да участва в обучението. В случай, че посочената дата не е удобна съобразно работния график на Вашия екип, моля, свържете се с Център за приобщаващо образование, за договаряне на друга възможност. 

Повече информация и записвания

За още предстоящи обучения, организирани от Центъра можете да се информирате тук.

За контакт: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ