ela-bg.eu

Обучение по детско участие за учениците от 202 ОУ "Христо Ботев"

1 юни 2015 г.
На 29, 30 и 31 май 2015 г. екипът на Център за приобщаващо образование обучи 50 деца от 202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел на принципите и практиките в детското участие като право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Три поредни дни в к.к. Боровец ученици от 1-ви до 7-ми клас дискутираха какво се случва в училище и как всички заедно можем да превърнем училището в едно още по-приятно място, където всеки, без изключение, да се чувства добре.

Детското участие е ключов аспект от приобщаващото образование. Овластяването на децата подобрява средата в училище и създава предпоставки за по-голяма ефективност на процеса на приобщаване на децата с бариери в ученето. 

Обучението е част от дългосрочна обща стратегия на 202 ОУ и ЦПО за иницииране и създаване на автентични детски форми на участие, които впоследствие на повлияят положително върху отношението между деца и възрастни в училищната общност, интереса към училище, ангажираността на децата с училищния живот, развиване на социални умения и гражданска позиция, толерантност към различието. 

ЦПО работи за изграждане на българският модел за приобщаващо училище в рамките на прграмата "Едно училище за всички", която се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".  

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ