ela-bg.eu

Обучение за НПО по разработване на политики и процедури за закрила на детето

26 юни 2015 г.
Обучение за НПО по разработване на политики и процедури за закрила на детето
На 25.06.2015 г. по заявка на Асоциация Родители Център за приобщаващо образование проведе обучение и консултация по разработване, развиване и ревизиране на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето. 

Присъстваха представители на Асоциация Родители, сдружение ИСДП, фондация “ДОИТ" фондация “Лале", фондация “За нашите деца” и фондация “БЦДИ”, гр. Хасково, на която бяха разгледани международните стандарти за закрила на детето и критериите за тяхното покриване.

Представителите на отделните организации направиха самооценка от гледна точка на закрилата на детето и планираха следващи стъпки по изпълнението на приоритети в тази насока.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ