ela-bg.eu

Обучение за НПО по разработване на политики и процедури за закрила на детето

26 юни 2015 г.
Обучение за НПО по разработване на политики и процедури за закрила на детето
На 25.06.2015 г. по заявка на Асоциация Родители Център за приобщаващо образование проведе обучение и консултация по разработване, развиване и ревизиране на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето. 

Присъстваха представители на Асоциация Родители, сдружение ИСДП, фондация “ДОИТ" фондация “Лале", фондация “За нашите деца” и фондация “БЦДИ”, гр. Хасково, на която бяха разгледани международните стандарти за закрила на детето и критериите за тяхното покриване.

Представителите на отделните организации направиха самооценка от гледна точка на закрилата на детето и планираха следващи стъпки по изпълнението на приоритети в тази насока.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ