ela-bg.eu

Обучение за работа с деца без достъп до предучилищна подготовка

28 септември 2013 г.
Обучение за работа с деца без достъп до предучилищна подготовка
На 28 септември 2013 г. Център за приобщаващо образование (ЦПО) проведе обучение на учители "Как да работим с деца в неравностойно положение и без достъп до предучилищна подготовка".
Първият еднондневен модул на обучението се проведе в Слънчевата къща - учебно-консултативн център на ЦПО.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ