ela-bg.eu

„История, успехи и провали на образованието за деца със специални потребности в Шотландия. Приобщаващото образование в Шотландия”

3 декември 2013 г
„История, успехи и провали на образованието за деца със специални потребности в Шотландия. Приобщаващото образование в Шотландия”
Център за приобщаващо образование и Британски съвет имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на тема „История, успехи и провали на образованието за деца със специални потребности в Шотландия. Приобщаващото образование в Шотландия” от д-р Джон Рейвъскрофт, гост-лектор от Единбургския университет и дискусия на тема "Историята, успехите и провалите на образованието за деца със специални потребности в България".

Д-р Рейвънскрофт гостува в България по покана на Център за приобщаващо образование и лекцията му се осъществява в партньорство с Британски съвет. Предназначена е за заинтерсованите страни и определящите политиките в сферата на образованието. Срещата е част от серия лекции, които  Център за приобщаващо образование организира с водещи  специалисти в сферата на приобщаващото образование и модерното обучение на 21 век.

Д-р Рейвънскрофт ще представи опита на Шотландия в сферата на приобщаващото образование като се фокусира върху ценностите и мотивите за преминаването от термина «специални образователни потребности» към понятието «допълнителни образователни нужди», което обхваща по-широк спектър от бариери в обучението и социалното приобщаване на децата и учениците. 

След лекцията на д-р Рейвънскрофт каним всички присъстващи да се включат в дискусия на тема "Историята, успехите и провалите на приобщаващото образование в България".
Лекцията и дискусията ще се проведат на 3 декември, от 14.00 до 16.30 ч. в Британски съвет, зала Палавееви в  гр. София, ул. Кракра 7. 


Очакваме Ви!Екипът на Център за приобщаващо образование

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ