ela-bg.eu

Насилие над деца - как да разберем дали съмненията ни са основателни

19 ноември 2013 г.
Насилие над деца - как да разберем дали съмненията ни са основателни
Днес е 19 ноември - световен ден за превенция на насилието над деца. Ние, в Център за приобщаващо образование вярваме, че много неща могат да почакат, децата – не. Когато пропуснем да забележим, че едно дете е жертва на насилие, пропускаме да забележим страданието му, пропускаме да забележим проблемите, които му предстоят, ... пропускаме да помогнем.
Обикновено белезите от физическо и психическо насилие се виждат от нас възрастните, които работим или общуваме с децата, но поради различни причини докладваме за тях сравнително рядко или почти никога. Главната причина е, че се страхуваме да не сбъркаме или да злепоставим някого.

В края на миналата година стартира сайтът: www.imalinasilie.net, който е специално разработен за да помогне на онези, които се съмняват.

В рамките на проект Безопасни общности, финансиран от фондация ОАК, Център за приобщаващо образование, заедно със сдружение „Малки стъпки“, разработихме въпросници, чрез които да се установи до каква степен са основателни опасенията за злоупотреба над дете.

Под формата на чек листове са изброени най-често срещаните индикатори за отделните типове насилие. Въпросниците са разработени, за да бъдат използвани от широк кръг специалисти, работещи в сферата на образованието и социалните услуги за деца и семейства - учители, възпитатели, училищни психолози, социални работници, както и полицаи, лекари и др. Могат да бъдат използвани и от роднини и близки на децата. Целта на чек листовете не е да се посочват виновници, а да се защитят децата.

Ако сметнете, че съмненията ви за наличие на насилие над дете са основателни, следващата стъпка е да докладвате за това на органите, които имат право да извършат проверка и да вземат мерки. Съгласно Закона за закрила на детето това са отделите „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ във всяка една община, както и полицията.

Надяваме се с общи усилия да осигурим на децата сигурност и спокойствие, за да могат да растат щастливи и достойни!

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ