ela-bg.eu

Съвместна фондонабираща кампания на Център за приобщаващо образование,104 ОУ „Захари Стоянов“, София и OУ „Васил Левски“, Правец

Съвместна фондонабираща кампания на Център за приобщаващо образование,104 ОУ „Захари Стоянов“, София и OУ „Васил Левски“, Правец
Център за приобщаващо образование съвместно със 104 ОУ „Захари Стоянов“, София и OУ „Васил Левски“, Правец старират фондонабиращата кампания „Новите наши любими места“. Нейната цел е да подкрепи двете училища в стремежа им да направят своята среда по-приобщаваща.  

С набраните средства 104 ОУ ще подпомогне създаването на спортна площадка с фитнес уреди и провеждането на детска академия „Приобщаващ лидер“, а училището в Правец ще допринесе за изграждането на библиотека. 

Кампанията стартира през април 2017 г. и ще продължи до края на януари 2018 г. Финансовата подкрепа за нейното реализиране е предоставена в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право”.

Бихме искали да ви насърчим да се включите.

Очаквайте календар с активностите, който редовно ще бъде обновяван и новини.

Благодарим ви,

Екипът на Център за приобщаващо образование

КАЛЕНДАР С АКТИВНОСТИ:

104 ОУ "Захари Стоянов", София:

18 октомври 2017 г. - "Ден на приобщаването"

ОУ "Васил Левски", Правец:

16 ноември 2017 г. - "Нарисувай ми една песен” -   Благотворителна изложба-търг на картини, рисувани от учители и ученици. В деня на инициативата ще бъде организирана програма с изпълнения на пиано, музикални стихове и песни

21 декември 2017 г. от 12:00 ч.:  Коледен благотворителен базар съвместно с Училищно настоятелство и клубове по проект „Твоят час”

21 декември 2017 г. от 13:30  ч.: Коледен концерт съвместно  с Клуб по спортни танци Slava Dance с ръководител Стефан Парпулов

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ